Yhtymähallitus, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 190 Nurmijärven kunnan kirkonkylän terveysaseman C-osan saneerauksen arkkitehdin L2 -kuvien hyväksyminen, 02.09.2019
§ 194 Turvallisuusjohtotiimin perustamis- ja  jäsenten nimeämispäätös, 04.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 192 Nurmijärven apulaisylilääkärin virka, 04.09.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 193 Tutkimuslupahakemus aiheeseen älylaitteet ja lasten fyysinen terveys, 04.09.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Hankintapäätös:
§ 24 HANKINTAPÄÄTÖS / MANSIKKAMÄEN PERHEKOTI OY, 28.08.2019
§ 25 HANKINTAPÄÄTÖS/ VEHKATUPA OY, 29.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 1 erityissosiaaliohjaajan viranvalinta, 30.08.2019

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 42 IT-palveluiden järjestämis- ja tuotantotavan selvitystyö, 29.08.2019
§ 43 Ketterän kehityksen toimintamallin työkaluhankinta, 03.09.2019
§ 44 ICT-pääsuunnittelijapalvelun hankinta, 05.09.2019
§ 45 Asiantuntijatyön hankinta Keusoten Apotti-hankkeen konversiotyötä varten, 05.09.2019
§ 46 Tietoliikennekokonaisuuden kilpailutus, 05.09.2019
§ 47 Keusoten talous- ja HR-tietojen siirto Sarastialta Keusoten tietoaltaaseen, 06.09.2019
§ 48 Ketterän hankintatoimiston hankinta, 06.09.2019

Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Nurmilinnun palveluasumisen esimiehen virka, 10.09.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtmähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.