Yhtymähallitus, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Alueellisen apuvälineyksikön palvelujen käyttöönotto Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymässä

KEUDno-2019-1414

Valmistelija

  • Ari Laakkonen, Keskitettyjen palvelujen päällikkö, ari.laakkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien terveydenhoitopalvelujen järjestämissuunnitelma v. 2013 -2016 ja Keski -Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018 – 2022- suunnitelmissa on sovittu lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteista alueellisesti ja niissä on linjattu alueellisen apuvälinetoiminnan toteutusta. Yhdeksi suunnitelmakausien keskeisimmistä tavoitteista on nimetty alueellisen apuvälineyksikön perustaminen osana Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja kuntien alueellista kuntoutuspalvelua. Tavoitteena on yhdistää terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ja myöhemmin laajentaen palvelut koskemaan myös sosiaalihuollon- ja muihin keskittämisestä hyötyviin apuvälinepalveluihin.

Hyvinkään sairaanhoitoalueen apuvälineyksikkö on aloittanut toimintansa elokuussa 2018. Keski-Uudenmaan soten Hyvinkään toimialueen kuntoutusyksikköjen muutettua Sairaalanmäen H-sairaalaan syksyllä 2018, apuvälineyksikkö on toteuttanut toimialueen vuodeosastojen logistiset apuvälinepalvelut. Vuoden 2019 alusta alkaen Hyvinkään sairaanhoitoalueen apuvälineyksikkö on toteuttanut Keski-Uudenmaan soten Hyvinkään toimialueen perusterveydenhuollon apuvälinelogistiikan (tilaus, huolto, pesu, varastointi, kuljetus), sekä H-sairaalan vuodeosastojen että Hyvinkään toimialueen avopotilaiden vaativien apuvälinekokonaisuuksien hallinnan.

Tällä hetkellä Keski-Uudenmaan soten muut toimialueet kuin Hyvinkää toteuttavat itse kaikki tarvitsemansa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut.  Tarkoituksena on yhteistyössä laajentaa apuvälineyksikön toimintaa koko Keski-Uudenmaan soten alueelle. Lähivarastot ja apuvälinelähipalvelut jäävät Keski-Uudenmaan soten kullekin toimialueelle Ainoastaan Hyvinkään toimialue käyttää Hyvinkään sairaanhoitoalueen Apuvälineyksikköä lähivarastonaan kuten tälläkin hetkellä.

Alueellisen apuvälinetoiminnan keskittäminen aloitetaan apuvälineiden logistiikasta ja huolloista 1.1.2020 alkaen. Muiden palvelujen osalta edetään erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti vuosien 2020-2024 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ottaa käyttöön Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellisen apuvälineyksikön palveluja asteittain vuosien 2020-2024 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja, HUS Apuvälinekeskuksen johtaja, Hyvinkään sairaanhoitoalue medisiinisen tulosyksikön vs. johtaja, Hyvinkään sairaanhoitoalue Fysiatria ja kuntoutus vastuualueen johtaja, Hyvinkään sairaanhoitoalue Kuntoutuslinjan linjaesimies