Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 95 Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan valinta

KEUDno-2021-14050

Perustelut

Hallintosäännön 103 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustollevaltuustolle, että yhtymävaltuusto

  • valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
  • valitsee vaalilautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
  • päättää, että lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä.

 

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.