Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 97 Yhtymävaltuuston puheenjohtajiston nimeäminen

KEUDno-2021-13774

Perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kuntayhtymän perussopimuksessa on päätetty, että puheenjohtajisto valitaan yhtymävaltuuston toimikaudeksi, jollei yhtymävaltuusto ole päättänyt ennen puheenjohtajiston vaalia lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.