Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 109 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Asumispalvelukoordinaattorin virka, 08.04.2021
§ 10 Sosiaalityöntekijän virka, aikuissosiaalityö Hyvinkää, 06.04.2021
§ 14 Sosiaalisen kuntoutuksen esimiehen viransijaisuuden täyttäminen määräaikaisesti Järvenpään alueelle, 04.06.2021
§ 17 Aikuissosiaalityön esimiehen viransijaisuuden täyttäminen määräaikaisesti Hyvinkään ja Nurmijärven alueelle, 18.06.2021
§ 18 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen Hyvinkään aikuissosiaalityön yksikköön, 23.06.2021
§ 22 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen määräaikaisesti Nurmijärven aikuissosiaalityön yksikköön, 24.06.2021
§ 23 Erityissosiaaliohjaajan määräaikaisen viran suoratäyttö Nurmijärven aikuissosiaalityön yksikköön, 24.06.2021
§ 24 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen määräaikaisesti Hyvinkään aikuissosiaalityön yksikköön, 24.06.2021
§ 28 Sosiaalityöntekijän määräaikainen virkavalinta, Järvenpään aikuisssoiaalityö, 12.07.2021

asiakasohjauksen päällikkö
§ 5 Asiakasohjaajan määräaikinen virka, työikäisten tiimi, 06.04.2021
§ 19 Asiakasohjaajan virkavalinta, palvelutarpeen arviointi, 08.07.2021
§ 20 Sosiaalityöntekijän virka, sosiaali- ja kriisipäivysty, 08.07.2021

asiakasohjausyksikön esimies, neuvonta ja päivystys
§ 1 Sosiaalityöntekijän määräikainen virka lapsiperheiden ja nuorten asiakasohjaus yksikkö, 20.05.2021

asumispalvelujen esimies, ostopalvelut
Hankintapäätös:
§ 16 Suorahankintapäätös mielenterveyskuntoutujan tehostetusta asumispalvelusta/ Mehiläinen Oy, Ykköskoti Aurinkorinne, 23.06.2021
§ 17 Suorahankintapäätös mielenterveyskuntoutujan tuetusta asumisesta/Hoivakoti Wilma, 23.06.2021
§ 18 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN (KEUDno-2020-527), 23.06.2021

geriatrisen keskuksen vanhussosiaalityön esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Sosiaaliohjaajan määräaikainen virka, vanhussosiaalityö Tuusula, 14.05.2021
§ 2 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, Geriatrinen keskus, 14.05.2021
§ 3 Sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen, geriatrinen keskus, 03.06.2021

hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 4 Määräaikainen sopimus 1.7.2021 Posti Messaging Oy:n iPost ja Printer Driver palvelun jatkamiseksi, 30.06.2021
§ 5 Kotirinteen Vastaanottokodin ateriapalveluiden lisäosto Compas Group FS Finland Oy / Hyvinkään kaupunki, 08.07.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Turvallisuuspäällikön viransijaisuus 3kk, 19.05.2021
§ 3 Päätös oman auton käyttöoikeudesta, hallinto- ja tukipalvelut, 22.06.2021

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 6 Esimiehen määräaikainen virka, Nurmilinnun asumispalvelut, 02.06.2021

keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 17 Erikoislääkäripalvelun väliaikaien hankinta Kehitysvammapoliklinikalle lastenpsykiatri Marjo Pellinen Terveystalo Julkisetpalvelut Oy, 22.04.2021
§ 18 Päätös Työkykyhankkeen lääkäripalvelujen suorahankinnasta Invalidisäätiön Live Palveluilta, 29.04.2021
§ 22 Päätös ehdokasvalinnasta puheterapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 24.05.2021
§ 23 Päätös ehdokasvalinnasta puheterapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 01.06.2021
§ 25 Päätös ehdokasvalinnasta lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 21.06.2021
§ 27 Väliaikainen erikoislääkärisopimus Lastenneurologian erikoislääkäri Marketta Tikkanen Terveystalo Julkiset Oy, 30.06.2021
§ 28 Hankintapäätös Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen lääkäri- ja psykologipalveluista, 10.08.2021

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 19 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Aika ja Hoiva, 30.06.2021
§ 20 Kotiapupalvelun palvelustelituottajaksi hyväksyminen/Sa-Tu Apu Consulting, 30.06.2021
§ 21 Kotiapupalvelun palvelustelituottajaksi hyväksyminen/Evinic Siivouspalvelu Oy, 30.06.2021
§ 22 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Aino Kotihoitajat Järvenpää Oy, 08.07.2021
§ 23 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Keski-Uudenmaan hoitoapu Tmi, 08.07.2021
§ 24 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Hoiva Mehiläinen Oy, 11.08.2021
§ 25 Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Helmiina kotihoiva Oy, 08.07.2021
§ 26 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Palveluneliö Oy, 08.07.2021
§ 27 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen /Kehohoitola Tunne ja Mieli, 11.08.2021
§ 28 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Koti -ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy, 19.07.2021
§ 29 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Tildan Tähti Oy/Seniori IloA, 26.07.2021
§ 30 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki, 29.07.2021
§ 31 Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan palvelustelituottajaksi hyväksyminen/Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki, 10.08.2021
§ 32 Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Perhekoti Helmi, 10.08.2021
§ 33 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/ Tmi Soile Virtaanvuo, 10.08.2021
§ 34 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Balancia-palvelut Uusimaa, 11.08.2021
§ 35 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Loistohoiva Uusimaa, 11.08.2021
§ 36 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Sinikan Hoiva, 11.08.2021

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 60 Kotihoidon esimies virka, Järvenpää, 30.07.2021

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 58 Suun terveydenhuollon jononpurkusopimuksen jatkaminen Keusotessa ajalla 1.6. – 31.12.2021, 23.04.2021
§ 83 Päivitetty paikallinen virka- ja työehtosopimus tervesykeskuslääkärien palkan määräytymisestä 1.4.2021., 14.06.2021
§ 99 Vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmän perustaminen, 01.07.2021
§ 100 Koronasuojavarusteiden korvaaminen, 01.07.2021
§ 104 Toimintasäännön päivittäminen, 15.07.2021
§ 105 Findatan lisätieto- ja kustannusarviopyyntö tietolupahakemukseen THL/5207/14.02.00/2020 Avohoidon MRSA Suomessa 2007-2015, kliinisepidemiologinen tutkimus, 27.07.2021
Hankintapäätös:
§ 86 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta, väliaikaiset sopimukset, suorahankintapäätös, 14.06.2021
§ 92 Asiantuntijapalvelujen hankinta palvelukäytön, kustannusrakenteen ja niissä tapahtuvien muutosten kuvaamiseen, 21.06.2021
§ 101 Suun terveydenhuollon jonopurkupalvelun hankinta sopimuksen muutos Coronaria Hammaslääkäri Oy ja Spider Med Oy / (KEUDno-2020- 4832), 09.07.2021
§ 103 Omahoitotarvikkeiden väliaikaisen jakelupalvelusopimuksen Posti Oyj:n kanssa suorahankintapäätös, 15.07.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 90 Hankintapäällikön virka, konsernipalvelut, 18.06.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 94 Tutkimuslupahakemus Perhekuntoutuksella tukea varhaiseen vuorovaikutukseen, 22.06.2021
§ 95 Tutkimuslupahakemus Lähijohtaminen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän työikäisten sosiaalipalveluissa, 22.06.2021
§ 96 Tutkimuslupahakemus/ Mikä auttaa jaksamaan vaativassa työssä? Lastensuojelun perheohjaajien työhyvinvointi, 22.06.2021
§ 97 PÄIVITYS tutkimuslupahakemukseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän moniammatillisen tehostetun kotikuntoutuksen kustannusvaikuttavuusanalyysi, 23.06.2021
§ 98 Tutkimuslupahakemus/ Automatisoidun tietovaraston toteutus Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä, 23.06.2021
§ 106 Tutkimuslupahakemus/Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan segmenttimuutoksen ennustaminen neuroverkkojen avulla, 04.08.2021

lastensuojelun avohuollon esimies, Tuusula ja Mäntsälä
Hankintapäätös:
§ 2 Lastensuojelun avohuollon suoraosto Sosiaaliohjaus Careme Oy:ltä, tehostettu perhetyö, 06.07.2021
§ 4 Careme Oy lastensuojelun avohuollon suoraosto tehostettu perhetyö, 11.08.2021
§ 5 Careme Oy lastensuojelun avohuollon suoraosto tehostettu perhetyö, 11.08.2021
§ 6 Careme Oy lastensuojelun avohuollon suoraosto tehostettu perhetyö, 11.08.2021

lastensuojelun päällikkö
§ 41 Hankintapäätös lastensuojelun sijaishuollon hankinnasta Sauma Kodit Tuusula, 09.08.2021
§ 42 Puistolakoti Oy lastensuojelun sijaishuollon suoraosto, 09.08.2021
§ 43 Terva Care Oy Pienryhmäkoti Pihkalintu sijaishuollon suoraosto, 11.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, lastensuojelun avohuolto Järvenpää, 21.04.2021
§ 30 Sosiaalityöntekijän määräaikainen virka, lastensuojelun avohuolto Tuusula, 24.05.2021
§ 36 Sosiaaalityöntekijän virkavalinta, lastensuojelun avohuolto, 06.07.2021
§ 37 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun sijaishuolto, 06.07.2021
§ 38 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun avohuolto Järvenpää, 06.07.2021

palvelujohtaja, MIELA
§ 11 Esimiehen määräaikainen virka, lastensuojelun avohuolto Järvenpää, 04.05.2021
§ 13 Koordinoivan esimiehen virka, perhekeskuspalvelut, 29.06.2021

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 15 Yksityisten palveluntuottajien ja Keusoten välinen sopimus covid-19 rokotusyhteistyöstä , 29.06.2021
§ 20 Lääkehoitolupa lähihoitajan tehtävissä toimivalle lähihoitaja- tai sairaanhoitajaopiskelijalle sosiaali- ja terveystoimialalla, 06.07.2021
Hankintapäätös:
§ 13 Hoitajavuokrausken väliaikainen sopimus Hoivapalvelut Mehiläinen, 23.06.2021
§ 14 Pienhankintapäätös henkilöstövuokrauspalvelusta Kotipalvelu Mehiläinen Oy:lta koronarokotusten tekoon., 29.06.2021
§ 16 Option käyttöönotto / Suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalvelut, 30.06.2021
§ 18 Oppiportin oppimisympäristön laajennus koskemaan Keusoten kuntoutuskeskusta, 30.06.2021
§ 19 Terveysportin käytön laajentaminen koskemaan myös Keusoten kuntoutuskeskusta, 30.06.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Lääkärin virka, palliatiivinen hoito, 23.06.2021

perhekeskuspalvelujen päällikkö
§ 3 Esimies virka, perheneuvolapalvelut, 21.06.2021

sairaalapalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 15 Esinevahinkoja koskeva korvaushakemus / Hyvinkää Akuutti B-osasto, 13.07.2021

talous- ja hallintojohtaja
§ 12 Tilapäislainan ottaminen 23.6.2021-30.9.2021, 22.06.2021

talouspäällikkö, konserni
§ 1 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän käteiskassat, 29.06.2021

talouspäällikkö, TEPASA
§ 1 Päätös asiakasmaksun perimättä jättämisestä, 27.07.2021
§ 2 Päätös asiakasmaksun perimättä jättämisestä, 27.07.2021
§ 3 Päätös yksityislääkärikäynnin kustannusten korvaamisesta, 30.07.2021

tietohallintojohtaja
§ 29 Klinik Pro Hoidon tarpeen arvio- ja asiointijärjestelmän sopimuksen irtisanominen, 23.06.2021
Hankintapäätös:
§ 25 Suorahankintapäätös KotiTV kanavapalvelusopimus, 23.04.2021
§ 30 GFS-potilastietojärjestelmän käytöstä luopuminen, 23.06.2021
§ 31 Hankintapäätös Keusote laajuisen kuvantamisen tallennus- ja katselin - ratkaisusta, 06.07.2021
§ 32 Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus KEUDno-2021-11599 koskien GFS-potilastietojärjestelmän käytöstä luopumista, 14.07.2021

tietohallintopäällikkö, asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelut
§ 7 Pegasos Ostopalveluvaltuus Keusoten ylivuotopalvelua varten, 17.06.2021

tietohallintopäällikkö, kehittämispalvelut
§ 2 Lisätyön hankinta Asiakaspalautejärjestelmän tietojen koostamisesta osavuosikatsausta 2021 varten, 10.08.2021

tilahallintapäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Päätös oman auton käyttöoikeudesta, tilahallinta, kiinteistösihteeri, 24.06.2021

vammaispalvelujen koordinoiva esimies (yli 25-vuotiaat)
§ 1 Sosiaalityöntekijän virka, vammaispalvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, 02.06.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.