Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 99 Tarkastuslautakunnan ja sen puheenjohtajan valinta

KEUDno-2021-13776

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Kuntalain 75 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan.

Vaalikelpoinen ei ole

  • kunnanhallituksen jäsen;
  • pormestari ja apulaispormestari;
  • henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
  • henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  • henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 6 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä, joista yhtymävaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee 

  • tarkastuslautakuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä;
  • tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.


 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.