Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 102 Johtamisjärjestelmän kehittäminen

KEUDno-2021-13615

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keusoten johtamisjärjestelmä mahdollistaa strategian toteutumisen. Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja sitä myötä vapauttaa voimavaroja tuottavaan työhön. Johtamisjärjestelmän kehittäminen tulee ajankohtaiseksi Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen (IKVA) palvelujohtajan siirtyessä osa-aikaeläkkeelle tammikuun lopussa 2022.

 
Palvelujohtajan tehtävän hoitaminen edellyttää kokoaikaista työpanosta. Kuntayhtymän johtaja on punninnut erilaisia vaihtoehtoja IKVAn palvelujohtajan tehtävien hoitamiseksi. Esitys on, että aikuisten mielenterveys- päihde ja sosiaalipalvelujen ja lasten ja perheiden palvelujen (MIELA) palvelujohtaja ottaisi ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen johtajan tehtävät hoitaakseen omalla suostumuksellaan.  Ratkaisuehdotus on käyty läpi sekä IKVAN että MIELAN päälliköiden kanssa. Ratkaisuehdotusta käsiteltiin myös henkilöstöjaoksessa 11.8.2021.


Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu alkaa syyskuussa. Sote-palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.  Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa hyvinvointialueen valtuuston myöhemmin päätettäväksi. MIELAn palvelujohtajan eläköitymissuunnitelmat mahdollistavat, että hyvinvointialueen valtuusto päättää aikanaan viranhaltijasta.

 
Kuntayhtymänjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että:

  • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen (IKVA) palvelujohtajan tehtävää ei laiteta avoimeen hakuun palvelujohtajan siirtyessä osa-aikaeläkkeelle tammikuun lopussa 2022  
  • IKVAn palvelualueen johtamistehtävä siirtyy aikuisten mielenterveys- päihde ja sosiaalipalvelujen ja lasten ja perheiden palvelujen palvelujohtajalle 1.2.2022 alkaen hänen omalla suostumuksellaan. 
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

§ 102 alkaen kokouksen loppuun puheenjohtajana toimi Tapio Havula.

Tiedoksi

henkilöstöjohtaja, aikuisten mielenterveys- ,päihde ja sosiaalipalvelujen ja lasten ja perheiden palvelujen palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelujohtaja, palvelussuhdepäällikkö