Yhtymähallitus, kokous 17.5.2022

§ 71 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 14 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan tuetusta asumisesta/Ykköskoti Kajava 1-1, 08.04.2022

asiakasohjauksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Asiakassihteerin virka, työikäisten asiakasohjaus  , 14.04.2022

hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Lumikellon päiväkerhon ateriat vuodelle 2022, 10.05.2022

henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 9 Nimikemuutokset 01.05.2022, 01.05.2022

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 3 Oman auton käyttöoikeus työtehtäviin liittyvillä matkoilla, 09.05.2022

integraatiojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Asiakasohjauksen esimies, lapsiperheiden ja nuorten palvelut, 12.05.2022

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, geriatrinen keskus
§ 1 Sosiaaliohjaajan virka, omaishoito Nurmijärvi, 27.04.2022
§ 2 Sosiaaliohjaajan virka, omaishoito Nurmijärvi, 25.04.2022
§ 3 Sosiaaliohjaajan virka, omaishoito Tuusula, 25.04.2022
§ 4 Sosiaaliohjaajan virka, Geriatrinen keskus Järvenpää, 25.04.2022

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 13 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajan toiminnan lopettaminen / Balancia-palvelut, 06.04.2022
§ 14 Kotiapupalvelun palveluselituottajan toiminnan lopettaminen / Helmiina Kotihoiva Oy, 11.04.2022
§ 15 Kotihoidon palvelusetelituottajan hakemuksen hylkääminen / Lumina Care Oy, 11.04.2022

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 41 Irtisanominen / Hoiwa Oy sopimus henkilöstönvuokrauspalveluista, 22.04.2022

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 5 Toimien perustamainen 24.01.2022, 25.01.2022
§ 16 Toimien perustaminen 01.02.2022, 01.02.2022
§ 27 Toimien perustaminen 01.03.2022, 28.02.2022
§ 45 Toimien perustaminen 01.04.2022, 31.03.2022
§ 51 Toimien perustaminen 01.05.2022, 28.04.2022
Hankintapäätös:
§ 47 Asiantuntijapalvelut projektitoimiston (PMO) työn tukemiseen ja teknisiin ICT-projektipäällikköpalveluihin sekä kokonaisarkkitehtuurityön (KA) tukemiseen, 06.04.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 48 Tutkimuslupahakemus/ Tukea hyvinvointiin ja terveyteen: Keusoten ja kolmannen sektorin yhteistyö Keski-Uudellamaalla, 07.04.2022
§ 49 Tutkimuslupahakemus/ Työnimu ja etäjohtaminen koronajäljittäjien kokemana, 27.04.2022
§ 50 Tutkimuslupahakemus/ Kunnallinen toimeentulotuki ennaltaehkäisevän lastensuojelun välineenä, 27.04.2022

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Perheneuvolan esimiehen avoimen viran sijaistaminen, 20.01.2022

lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi
§ 4 Viran täytämättä jättäminen, 05.12.2019

lastensuojelun päällikkö
§ 10 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun avohuolto Tuusula, 19.04.2022
§ 14 Sosiaalityöntekijä virka, Tuusulan avohuolto, 26.04.2022

neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koordinoiva esimies
§ 2 Neuvolatyön esimiehen sijaistaminen, 06.04.2022
§ 3 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esimiehen sijaistaminen, 12.04.2022

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 25 Päätös tehtyyn hankintaoikaisuvaatimukseen, 19.04.2022
§ 26 IKVA varahenkilöstön sijoittelupalvelun hankinta Seure henkilöstöpalvelut Oy, 13.08.2019

palvelujohtaja, MIELA
Hankintapäätös:
§ 6 Hankintaoikaisu/ Keski-Uudenmaan sote Sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan hankinta, joustavan toimittajarekisterin 1. avaaminen, 03.05.2022

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 3  Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla, 11.04.2022
§ 6 Päätös oikeudesta osallistua ulkomaan konferenssiin osana ammatillista jatkokoulutusta, 02.05.2022
§ 7 Alkuvaiheen lähihoitajaopiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen poikkeustilanteessa kotihoidossa, 02.05.2022
Hankintapäätös:
§ 4 Päätös Keusoten sairaalapalveluiden Hyvinkään H-sairaalan osastoille sairaanhoitajien hankinnasta Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-202- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella, 13.04.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Ylilääkärin virka, laatutiimi, avopalvelut, 02.05.2022
§ 8 Ylilääkärin virka vastaanottopalvelut, 04.05.2022

perhekeskuspalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 18 Ilmoitus Nuorten verkkoauttamisen pienhankinnasta suorahankintana 2022 / Zoturi  Oy, 06.05.2022

rahoitus- ja talousjohtaja
Hallintopäätös:
§ 3 Keusoten laskujen hyväksyjät , 11.04.2022
§ 4 Tilapäislainan ottaminen ajalle 20.4.-3.6.2022, 02.05.2022
§ 5 Suostumus pitkäaikaisen lainan lyhennysten aloittamisen siirtämisestä vuodelta 2022 vuodelle 2023/Oy Apotti Ab, 03.05.2022

sairaalapalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 11 Ostopalvelusopimus terveyskeskuslääkärin palveluista: Medistar Oy, 08.04.2022

tieto- ja digijohtaja
§ 1 PSOP palvelusetelin irtisanominen, 13.01.2022
§ 14 Esiselvitys HVA-muutoksista Tieto Finland Oy:n asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, 21.04.2022
§ 15 Perustietotekniikka- ja tietoliikennepalvelut -hankinnan optioiden käyttö, 05.05.2022
§ 16 Konsultointityöt ja Muutossopimus 6771/2022 Tiera KVH ja IGA sopimukseen 3092/2019, 05.05.2022
§ 17 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Tiera Tiedonhallinta -ratkaisun eSignature hankinta / Kuntien Tiera Oy, 05.05.2022

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 4 Sähköisen allekirjoituspalvelun hankinta Sarastia Oy:lta, 26.04.2022
§ 5 Vanhojen tietojen arkistointi - GFS-tietojen poimintatyökalujen käyttöoikeus, 09.05.2022
§ 6 Sähköisen asioinnin integraatioiden suunnittelu, 09.05.2022

tilahallintapäällikkö
§ 3 Pop Up koronarokotuspiste Torikatu 7, Hyvinkää, 08.04.2022

vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
§ 8 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, CARE APU oy, 11.04.2022

vammaispalvelujen koordinoiva esimies (yli 25-vuotiaat)
Hallintopäätös:
§ 1 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Arjen Aurinko Osuuskunta, 07.01.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.