Yhtymähallitus, kokous 17.5.2022

§ 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 23.5.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Onni Rostila ja Liljan-Kukka Runolinna.

Käsittely:

Iltakouluasioina ennen kokousta käsiteltiin seuraavat asiat:

  • Akuuttiosastojen palveluverkkomuutoksen seuranta, sairaalapalvelujen päällikkö Katariina Korhonen
  • TPE 2022 ja talouden tasapainottamisen toimenpiteet, rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.