Yhtymähallitus, kokous 15.3.2022

§ 37 Yhtymävaltuuston 17.2.2022 päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 17.2.2022 kokouksen päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää todeta yhtymävaltuuston 17.2.2022 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.