Yhtymähallitus, kokous 15.3.2022

§ 38 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 9 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta/Attendo Viskuri, 14.02.2022
§ 10 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta/Esperi Koskikoti, 16.02.2022
§ 11 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta/ Esperi Palvelukoti Kivipuisto 1-2, 28.02.2022
§ 12 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta/ Esperi Palvelukoti Kivipuisto 2-2, 28.02.2022

asiakasohjauksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Asiakasohjaajan virka, työikäisten asiakasohjaus, 01.03.2022
§ 7 Kriisityöntekijän virka, sosiaali- ja kriisipäivystys, 03.03.2022

hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Päätös kokoustilojen ja kokouspalvelun hankintasopimuksen solmimisesta vuodelle 2022 Primehotels Oy:n kanssa (Pienhankinta), 01.02.2022
§ 3 Vuokrasopimuksen jatkaminen Lepovilla Oy:n kanssa, 10.02.2022
§ 4 Virve päätelaitteiden hankinta, 04.03.2022

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 3 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajan toiminnan lopettaminen/Koti - ja hoivapalvelut Sirpa Maijanen, 14.02.2022
§ 4 Aarrehoiva Oy:n toiminnan päättäminen Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajana, 14.02.2022
§ 5 Aarrehoiva Oy:n toiminnan päättäminen Kotihoidon palvelusetelituottajana, 14.02.2022
§ 6 Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Terveydelle Oy, 14.02.2022
§ 7 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Terveydelle Oy, 14.02.2022
§ 8 Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Kivipuiston Palvelukoti Oy, 15.02.2022

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
§ 17 Rintamaveteraanien ryhmämuotoisesta päivätoiminnasta tehdyn sopimuksen irtisanominen/Iloinen Mummola, 17.02.2022
Hankintapäätös:
§ 19 Steripolar mTABLET- laitekokonaisuuden suorahankintapäätös, Steripolar Oy, 03.03.2022
§ 20 Kotiutumisen tuen neljän auton mini -leasing hankinta (12-18kk), 03.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Esihenkilön virka, Geriatrinen keskus, 08.02.2022

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 22 Muutos Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja HUS-kuntayhtymän HUS diagnostiikkakeskuksen väliseen yhteistoimintasopimukseen diagnostisten palveluiden järjestämisestä vuodelle 2022, 15.02.2022
Hankintapäätös:
§ 26 Sote-henkilöstön hankintojen keskeyttämispäätös, 25.02.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 19 Hankepäälliköiden valinta, 07.02.2022
§ 25 Hankintapäällikön virkavalinta, 25.02.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 20 Tutkimuslupahakemus/ Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa, 08.02.2022
§ 21 Tutkimuslupahakemus/ Wayfinding, 14.02.2022
§ 23 Tutkimuslupahakemus/ äitiyshuollon vertikaalinen integraatio, 18.02.2022
§ 24 Tutkimuslupahakemus/ Hyvinkään kaupungin ja hyvinkääläisten sote-yhdistysten välisen yhteistyön nykyinen tilanne ja tulevaisuus, 18.02.2022
§ 29 Tutkimuslupahakemus/ Ohjelmateoreettinen tarkastelu, 04.03.2022
§ 30 Tutkimuslupahakemus/ Työntekijöiden kokemuksia etätyöstä ja etäjohtamisesta - Keusoten aikuissosiaalityöntekijöiden kokemuksia etätyöstä, 04.03.2022
§ 31 Tutkimuslupahakemus/Ikääntyneen kriisiasiakkaan prosessi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä, 04.03.2022
§ 32 Tutkimuslupahakemus/ Pitkäaikaistyöttömien motivaation tarkasteleminen toimintaterapian menetelmin kuntouttavassa työtoiminnassa, 04.03.2022
§ 33 Tutkimuslupahakemus/ Työntekijöiden kokemuksia etätyöstä ja etäjohtamisesta - Keusoten aikuissosiaalityöntekijöiden kokemuksia etätyöstä, 07.03.2022

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Hankintapäätös:
§ 9 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, LUOKKA 4 LASTEN PSYKOTERAPIAPALVELUT, 11.02.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Sosiaalityöntekijän virka, Nurmijärven perhesosiaalityö, 08.03.2022

lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi
Hankintapäätös:
§ 1 Humana Oy perhekuntoutusyksikkö Niittypolku, 14.02.2022

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
§ 12 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta osa-alueella F, Pornainen, 28.02.2022
§ 13 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta osa-alueella E, Mäntsälä, 28.02.2022
§ 14 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta osa-alueella D, Tuusula, 28.02.2022
§ 15 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta osa-alueella C, Nurmijärvi, 28.02.2022
§ 16 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta, osa-alueella B, Järvenpää, 28.02.2022
§ 17 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta, osa-alueella A Hyvinkää, 28.02.2022

palvelujohtaja, MIELA
§ 4 HANKINTAPÄÄTÖS: HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄINEN KILPAILUTUS PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PALVELUJEN DYNAAMISESSA HANKINTAJÄRJESTELMÄN LUOKASSA 4 AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA, 17.02.2022

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 2 Päätös sairaanhoitajan sairauslomatodistuksen kirjoittamisoikeuden määräaikaisesta laajentamisesta covid-19-virustartunnan saaneen henkilön tartuttavuusselvitystä varten, 02.03.2022

perhekeskuspalvelujen päällikkö
§ 2 Menetelmäohjaushankinta, suorahankintapäätös / pienhankinta / Shortum Oy, 15.02.2022

rahoitus- ja talousjohtaja
§ 2 Tilapäislainan ottaminen, 09.02.2022

sairaalapalvelujen päällikkö
§ 6 Henkilökohtaisen erityisvastuulisän myöntäminen kotihoidon apulaisylilääkärille, 07.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Lääkärin virka, kotiin vietävät palvelut, 14.02.2022
§ 5 Lääkärin virkavalinta, kotiin ja kuntoutuksen annettava lääketieteellinen tuki, 14.02.2022

tieto- ja digijohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 KlinikPro palvelun irtisanominen, 10.02.2022
§ 7 MINIMIRAPORTOINNIN RAKENTAMINEN HYVINVOINTIALUETTA VARTEN, 14.02.2022
§ 8 Tiedotejakelupalvelun pienhankintapäätös, 15.02.2022
§ 9 Mediaseurantapalveluiden pienhankintapäätös 2022, 16.02.2022
§ 10 Palveluportaalin kehittämistyön hankinta 6673/2022 ja muutossopimus koskien Tiera Palvelunhallinnan sopimusta 3444/2020, 18.02.2022
§ 11 Kuvantamisratkaisun lisäominaisuudet, 25.02.2022
§ 12 Vanhojen tietojen arkistointi - GFS poimintojen asiantuntijatyö, 25.02.2022
§ 13 Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelin hankinta, 07.03.2022

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 1 Sote Planner kehitystarpeet, 23.02.2022
§ 11 Delfoi sote planner käyttöönotto IKVA palveluissa, 09.12.2021

vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
Hallintopäätös:
§ 2 Päätös ehdokasvalinnasta (Sylvia-koti yhdistys ry) kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 28.02.2022
§ 3 Päätös ehdokasvalinnasta ( Attendo Orimattila Oy) kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 28.02.2022
§ 4 Päätös ehdokasvalinnasta (Varamummola Oy) kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 28.02.2022
§ 5 Päätös ehdokkaan osallistumishakemuksen poistamisesta kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 28.02.2022
§ 6 Päätös ehdokasvalinnasta (Folkhälsan Välfärd AB) kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 08.03.2022
Hankintapäätös:
§ 1 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, JeTy Oy, 09.02.2022

vammaisten palvelujen päällikkö
§ 2 Hyvinkään palveluliikenteen kutsuliikennepilotti vuonna 2022, 15.02.2022
§ 3 KEUDno-2021-418 Päätös Taksiautoilija Jussi Saukkosen valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 07.03.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.