Yhtymähallitus, kokous 15.3.2022

§ 39 Tiedonantoja

KEUDno-2022-776

Perustelut

Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Käsittely:

Käydään läpi ja tarkistetaan, että liitteiden julkisuustiedot ovat oikeat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liitteet

Oheismateriaali