Yhtymähallitus, kokous 15.3.2022

§ 30 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 21.03.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Syrjänen ja Pirjo Vainio.

Käsittely:

Iltakouluasioina käsiteltiin seuraavat asiat:

  • Ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailutus, hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen
  • HUS-katsaus, Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio ja hallintopäällikkö Petri Moisio
  • Laajaan maahantuloon varautuminen, palvelujohtaja Tiina Salminen
  • Talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelma, kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko, rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia, henkilöstöjohtaja Monica Hostio

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.