Yhtymähallitus, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 74 Yhtymävaltuuston 5.5. ja  9.6.2022 päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 15.5 ja 9.6.2022 kokouksen päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää todeta yhtymävaltuuston 15.5.2022 ja 9.6.2022 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.