Yhtymähallitus, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 78 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 17 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan palveluasumisesta/ Attendo Joenranta 1-2, 18.05.2022
§ 18 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan tehostetusta palveluasumisesta / Attendo Joenranta 2-2, 18.05.2022

asiakasohjauksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Kriisityöntekijän virka, sosiaali- kriisipäivystys., 03.06.2022

asumispalvelujen esimies, ostopalvelut
Hankintapäätös:
§ 4 Päätös ehdokasvalinnasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (KEUDno-2020-527), 18.05.2022
§ 5 Päätös ehdokasvalinnasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (KEUDno-2020-527), 18.05.2022

avopalvelujen päällikkö
§ 8 Suun terveydenhuollon jononpurku ostopalveluna Keusotessa, 16.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Terveyskeskuslääkärin virka, avopalvelut, 31.05.2022

henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 12 Nimikemuutokset 01.06.2022, 25.05.2022
Hankintapäätös:
§ 10 HaiPro Asiakkaan, potilaan tai läheisen tekemä vaaratapahtuma-ilmoitus -lisäosan hankinta / Sarastia Oy, 16.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Geriatrisen keskuksen työaikakäytäntöjen harmonisointi, 16.05.2022

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 4 Ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen johtotiimin sijaistus 1.6.2022 alkaen, 06.06.2022

kehittämispäällikkö, TKI
Hankintapäätös:
§ 1 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, Knowit Capacent Oy, 16.05.2022
§ 2 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, Gofore Lead Oy, 16.05.2022
§ 3 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, Gavon Oy, 16.05.2022
§ 4 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, Deloitte Consulting Oy, 16.05.2022

kuntoutuspalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 9 Päätös laskun oikaisuvaatimukseen 24.3.2022, Mäntsälän terveyskeskus, 30.05.2022
Hankintapäätös:
§ 7 Päätös ehdokasvalinnasta terapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 13.05.2022
§ 8 Päätös ehdokasvalinnasta terapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 25.05.2022

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 16 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/ Jety Oy, 19.05.2022
§ 17 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelituottajan hakemuksen hylkääminen / Kotona Asuen Seniorihoiva / Valhora Oy, 19.05.2022

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 44 Henkilöstövuokrauspalvelun suorahankintapäätöksen jatko, FamCareHoivateho Oy, 13.05.2022
§ 45 Henkilöstövuokrauspalvelun suorahankintapäätös, Ratia Hoiva Oy, 13.05.2022
§ 46 Henkilöstövuokrauspalvelun suorahankinta, Kultaiset Hoitajat Oy, 13.05.2022
§ 47 Henkilöstövuokrauspalvelun suorahankintapäätös, Kotihoito JMK Oy, 13.05.2022

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 64 Toimien perustaminen 01.06.2022, 27.05.2022
Hankintapäätös:
§ 52 Asiantuntijapalvelujen hankinta valtionavustushankkeiden ja ohjelmien valmistelun ja läpiviennin tukemiseen, 28.04.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 54 HR-päällikön virka, henkilöstöpalvelut, 11.05.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 53 Tutkimuslupahakemus/ Perhevalmennusvideo Keusoten ensisynnyttäjille: parisuhde ja seksuaalisuus, 11.05.2022
§ 55 Tutkimuslupahakemus/ Mallipohjaisen tietovaraston liiketoimintatason muodostaminen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä, 11.05.2022
§ 56 Tutkimuslupahakemus/ Socialarbetarnas upplevelser av växelverkan mellan förmän och personal inom en social- och krisjourskontext, 11.05.2022
§ 57 Tutkimuslupahakemus/ Ohjausvideo perhevalmennukseen: Raskausajan liikunta ml. diabeteksen ehkäisy, 11.05.2022
§ 58 Tutkimuslupahakemus/ Human trafficking in the work of social and healthcare professionals-Development project in KeuSote, 20.05.2022
§ 59 Tutkimuslupahakemus/ Strategian tuntemus, 20.05.2022
§ 60 Tietolupahakemus/ Disease management, outcomes, and health care resource use associated with real-life clinical practice of diabetes and diabetic kidney disease, 20.05.2022
§ 61 Tutkimuslupahakemus/ Johtamistapojen muutosten merkitys työhyvinvoinnille, 20.05.2022
§ 62 Tutkimuslupahakemus/ Haastavien palliatiivisten potilastapausten käsittely alueellisessa kotisairaalassa, 25.05.2022
§ 63 Tutkimuslupahakemus/ Sairaanhoitajan osaamiskartoitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lastensuojelun sijaishuollossa, 25.05.2022

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Sosiaalityöntekijän virka, perheoikeudellinen yksikkö, 13.05.2022

lastensuojelun päällikkö
§ 16 Sosiaalityöntekijän virka, Nurmijärven lastensuojelun avohuolto, 23.05.2022

neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koordinoiva esimies
§ 4 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esimiehen sijaistaminen 1.5.-31.7.2022, 27.05.2022

palveluasumisen esimies
Hallintopäätös:
§ 5 Esinevahinkoja koskeva korvaushakemus, 13.05.2022

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
§ 32 IKVA:n palvelusetelien palvelukohtaisten sääntökirjojen laskutusohjeen muutos, 08.06.2022
Hankintapäätös:
§ 26 Päätös Keusoten ikäihmisten ympärivuorokautisen palvelun lähihoitajien ja sairaanhoitajien hankinnasta ajalle 1.5. – 31.12.2022 Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-202- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella, 11.05.2022
§ 27 Päätös Keusoten kotihoidon hoitajien hankinnasta ajalle 2.5. – 30.9.2022 Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-202- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella, 11.05.2022
§ 28 Päätös Keusoten kotihoidon sairaanhoitajien hankinnasta ajalle 1.6. – 30.9.2022 Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella, 13.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Koordinoivan esimiehen virka ympärivuorokautiset palvelut, 13.05.2022

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 9 Toisen optiokauden käyttöönotto / Suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalvelut, 30.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Ylilääkärin virka, avopalvelut, 03.06.2022

perhekeskuspalvelujen päällikkö
§ 4 Esihenkilön virka, perheneuvolapalvelut, 03.06.2022

sairaalapalvelujen koordinoiva hoitotyön esimies
Hallintopäätös:
§ 1 Lisätehtävästä maksettava korvaus hoidettaessa avointa tehtävää, 20.05.2022

sairaalapalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Apulaisylilääkäri, sairaalapalvelut, 03.06.2022

tieto- ja digijohtaja
Hankintapäätös:
§ 19 Vanhojen tietojen arkistointi - GFS- ja Pediator-järjestelmien arkistointi, 16.05.2022
§ 20 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueellinen Romexis-järjestelmä, 16.05.2022
§ 21 Telia-integraation muutostyöt ja Muutossopimus 6772/2022 Tiera Palvelunhallinnan sopimukseen 3444/2020, 18.05.2022
§ 22 Tiera Citrix palvelun käyttöoikeuksien jatkotilaus ja muutossopimus 6814/2022 koskien Tiera Infrapalvelusopimusta 2019/3066, 25.05.2022
§ 23 Integraatiopalvelun hankinta / Istekki Oy, 31.05.2022
§ 24 Telia-integraation muutostöiden lisätilaus ja Muutossopimus 6832/2022 Tiera Palvelunhallinnan sopimukseen 3444/2020, 02.06.2022

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 8 Palvelutuotannon suunnittelu- ja resursointijärjestelmän, MIELA palvelualueen käyttöönoton toisen vaiheen hankinta, 07.06.2022

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut
§ 2 Nurmijärven Terveyskeskuksen hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän huolto- ja ylläpitopalvelun hankinta, 08.06.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.