Yhtymähallitus, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 75 Toimien muuttaminen viraksi 14.06.2022

KEUDno-2021-20862

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 6 § 29 kohdan 1 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyiset toimenhaltijat voidaan nimittää esitettyihin virkoihin.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimien muutoksesta viroiksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset