Yhtymähallitus, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 77 Tiedoksiantoja

KEUDno-2022-776

Perustelut

Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali