Yhtymähallitus, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 76 Kuntayhtymän liittyminen Hansel Oy:n Leasingpalvelut 2023-2024 (2026) -puitejärjestelyyn

KEUDno-2022-10290

Valmistelija

  • Teemu Tyrkkö, hankintapäällikkö, teemu.tyrkko@keusote.fi

Perustelut

Hansel Oy valmistelee uutta leasingpalveluiden yhteishankintaa (Leasingpalvelut 2023–2024 (2026)). Keusote on aiemmin käyttänyt ICT-hankinnoissa KL-Kuntahankintojen ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut -puitejärjestelyä. Kuntayhtymän muussa irtaimen käyttöomaisuuden hankinnassa on ollut käytössä kuntayhtymän oma leasingpalveluratkaisu.

Yllä viitattu ICT-hankintojen leasingratkaisun voimassaolo on päättymässä vuoden lopussa ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankinnan osalta kuntayhtymän oma ratkaisu 30.4.2024. Näiden voimassa olevien palveluiden päätymisen jälkeen siirrytään käyttämään puheena olevaa Hansel Oy:n leasingpalveluratkaisua.

Liittymällä Hansel Oy:n leasingpalveluiden yhteishankintaan kuntayhtymän ja myöhemmin hyvinvointialueen leasingpalveluiden käyttäminen saataisiin yhdenmukaistettua koko organisaation laajuudelta eikä omaa leasingpalvelusopimusta olisi tarvetta kilpailuttaa erikseen Keusoten oman palvelusopimuksen päätyttyä.

Liityttäväksi ehdotettavan yhteishankinnan kautta hankittavien palveluiden ennakoitu arvo on noin 6,16 miljoonaa euroa (alv 0 %), mistä syystä päätös liittymisestä mainittuun yhteishankintaan tulee tehdä kuntayhtymän hallituksessa. Samoin koska yhteishankinnan voimassaolo alkaa vuoden 2022 puolella, tehdään päätös nyt Keusoten kuntayhtymässä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että Keusote liittyy Hansel Oy:n leasingpalveluiden yhteishankintaa koskevaan puitejärjestelyyn (Leasingpalvelut 2023–2024 (2026)) ja valtuuttaa Keusoten hankintapäällikön tekemään asiassa liittymisilmoituksen Hansel Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.