Yhtymähallitus, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 20.6.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Havula ja Mari Valve.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Havula ja Mia Rundgren.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä esiteltiin seuraavat asiat:

  • Katsaus v. 2022 asiakaskokemukseen/  johtava asiantuntija Tero Seitsonen
  • Alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma/ integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
  • Lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelma/ johtava asiantuntija Tero Seitsonen
  • Kotihoidon resurssitilanne/ palvelujohtaja Tiina Salminen ja henkilöstöjohtaja Monica Hostio