Yhtymähallitus, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Yhtymävaltuuston 9.2.2023 päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Yhtymävaltuuston kokouksen 9.2.2023 kokouksen päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi. 
Valtuuston pöytäkirja julkaistaan 13.2.2023 kuntayhtymän verkkosivuilla.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rainio, jaakko.rainio@hyvinkaa.fi

Yhtymähallitus päättää

  1. että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
  2. todeta valtuuston 9.2.2023 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.