Yhtymähallitus, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rainio, jaakko.rainio@hyvinkaa.fi

Yhtymähallitus päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.