Yhtymähallitus, kokous 13.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2023

KEUDno-2023-48

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän perussopimuksen 26 §:n mukaan kuntalaskutus tulee Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä toteuttaa siten, että kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkuntien käyttämien palvelujen mukaan.

Vuoden 2023 kustannukset on kohdennettu jäsenkunnille siten, että suoraan asiakkaan kotikunnan perusteella aiheutuneet kustannukset (esim. erikoissairaanhoidon kustannukset) ja tuotot (esim. maahanmuuton korvaukset) on kohdennettu kotikunnalle. Muut kustannukset ml. hallinnon kustannukset on jaettu asukasmäärän suhteessa jäsenkunnille. Jakoperusteet poikkeavat esim. vuoden 2022 tilinpäätöksessä käytetyistä jakoperusteista, mutta koska vuonna 2023 ei ole ollut varsinaista palvelutuotantoa, on edellä kerrottu jakoperuste oikeudenmukaisin jäsenkunnille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy jäsenkuntalaskutuksen jakoperusteet vuodelle 2023 siten, että suoraan asiakkaan kotikunnan perusteella kohdennettavat tuotot ja kulut kohdennetaan kotikunnalle ja muut kustannukset jaetaan jäsenkunnille asukasmäärän suhteessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.