Yhtymähallitus, kokous 12.4.2022

§ 60 Virkojen lakkauttaminen 12.04.2022

KEUDno-2021-20862

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

 

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen lakkauttamiseksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen lakkauttamiset.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset