Yhtymähallitus, kokous 12.4.2022

§ 61 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

avopalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Apulaisylilääkärinvirka vastaanottopalvelut, 22.03.2022

hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Päätös Nurmijärven kohteiden lisäämisestä Palmian sopimukseen, 24.03.2022

henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Geriatrisen keskuksen työaikamuotojen harmonisointi, 30.03.2022

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 1 Oman auton käyttöoikeus työtehtäviin liittyvillä matkoilla, 31.03.2022
Hankintapäätös:
§ 2 Työnohjaus suorahankinta MielenPeili Tmi, 31.03.2022

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 9 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Rva Smith kotiapu, 25.03.2022
§ 10 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Premium Hoiva Oy, 25.03.2022
§ 11 Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Premium Hoiva Oy, 25.03.2022
§ 12 Kotiapupalvelun palvelustelituottajaksi hyväksyminen/Gare-Apu Oy, 25.03.2022

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 33 Geriatrisen keskuksen työnohjauksen suorahankintapäätös ajalle 2.3.-30.11.2022, Työhyvinvointikaista/Seija Strömberg, 29.03.2022

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 43 Henkilökohtaisen avun palkkojen harmonisointi , 30.03.2022
Hankintapäätös:
§ 40 Jatkotöiden hankinta yli 70 vuotiaiden palveluiden ja palvelutarpeen analysointiin, 28.03.2022
§ 46 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, 01.04.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 35 Päällikön virka, ikäihmisten palvelualue, 23.03.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 36 Tutkimuslupahakemus/ Paljon palveluja tarvitsevien lapsiperheiden tarpeet ja tuki perhekeskuksen palvelukokonaisuudessa Suomessa, 23.03.2022
§ 37 Tutkimuslupahakemus / Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vammaispalveluiden alle 25-vuotiaiden omaishoidettavien hoitajille suunnattu kysely, 23.03.2022
§ 38 Tutkimuslupahakemus/ Perheen sisäisten kiintymyssuhteiden vahvistaminen perheneuvolan lyhytterapeuttisessa perheterapiaprosessissa, 23.03.2022
§ 41 Tutkimuslupahakemus/ Instrumentit ja aseptiikka pientoimenpiteissä, 30.03.2022
§ 42 Tutkimuslupahakemus/Aikuispotilaan CV-katetrin käyttöohje, 30.03.2022
§ 44 Tutkimuslupahakemus/ Kohtaamispaikkaverkoston yhteiskehittäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, 30.03.2022

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Lastenvalvojan virka perheoikeudellinen yksikkö, 22.03.2022

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 19 Hinnankorotusesitys Yrjö ja Hanna Kodit Oy, 24.03.2022
Hankintapäätös:
§ 20 Päätös Keusoten Kotihoidon Hoitajien hankinnasta Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 - Dynaamisen hankintajärjestlmän sisäisellä kilpailutuksella  , 29.03.2022
§ 21 Päätös Kouvolan Hansa-Apteekin hankintaoikaisuvaatimukseen lääkkeiden annosjakelun tarjouskilpailussa, osa-alue A / Hyvinkää., 04.04.2022
§ 22 Päätös Vantaan 4. Tikkurilan uuden apteekin hankintaoikaisuvaatimukseen lääkkeiden annosjakelun tarjouskilpailussa, osa-alue B /Järvenpää, 04.04.2022
§ 23 Päätös Mäntsälän 2 apteekin hankintaoikaisuvaatimukseen lääkkeiden annosjakelun tarjouskilpailussa, osa-alue E / Mäntsälä, 04.04.2022
§ 24 Oppiportti VR-harjoituksien käyttööoikeus, 05.04.2022

palvelujohtaja, MIELA
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Paajasen ja Vuolasteen palkkariita, 05.04.2022

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
Hankintapäätös:
§ 2 Dicom-lisenssien hankinta, 22.03.2022
§ 3 Keusoten kuntoutussairaalan hoitajakutsujärjestelmän päivitys, 22.03.2022

vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
§ 7 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, Seniori IloA, 31.03.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.