Yhtymähallitus, kokous 12.4.2022

§ 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 19.04.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kallepekka Toivonen ja Mika Mäki-Kuhna.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiia Lintula ja Mika Mäki-Kuhna.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä 
-Integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä esitteli hyteallianssi-kumppanuusmallia
-Palvelujohtaja Susanna Pitkänen esitteli lakkotilanteen vaikutuksia Keusoten alueelle
-Palvelujohtaja Tiina Salminen esitteli terveystarkastusten priorisointia henkilöstövajeessa.