Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 16.11.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Järvinen ja Virpi Räty.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Räty ja Maiju Tapiolinna.

Ennen kokousasioiden käsittelyä

- Erityisasiantuntija Satu Meriläinen-Porras esitteli kuntayhtymän asiakaspalautejärjestelmäkokonaisuutta ja saatuja palautteita.