Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Virkojen perustaminen 10.11.2020

KEUDno-2020-3201

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset.