Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 29.10.2020 pöytäkirja on tarkastettu 5.11.2020. Päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 29.10.2020 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.