Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Valtuustoaloitteet

Perustelut

Seuraavat valtuustoaloitteet ovat saapuneet yhtymähallituksen käsiteltäväksi:

Auli Herttuaisen aloite, yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 54: Omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien työssä selviytymistä edistävän koulutuksen järjestäminen 

Auli Herttuaisen aloite, yhtymävaltuusto 16.4.2020 § 6: Iäkkäiden ihmisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisääminen

Keskustan valtuustoryhmän aloite, yhtymävaltuusto 7.5.2020 § 15: Sote-lähipalveluiden turvaaminen Keusoten alueella.

Keskustan valtuustoryhmän aloite, yhtymävaltuusto 22.9.2020 § 26: Kuntayhtymän hallinnon keventäminen ja talouden kuntoon laittaminen

Kirjallinen kysymys Keusoten hallitukselle, yhtymävaltuusto 29.10.2020 § 33: Ostopalveluiden ja oman toiminnan valvonta ja laaduntarkkailu sekä hoitoonpääsyn yhdenvertaisuus 29.10.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää lähettää liitteinä olevat aloitteet valmisteltaviksi kyseisten palvelualueiden johtajille.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.