Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Osavuosikatsaus 3/2020

KEUDno-2020-1724

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain yhtymävaltuustolle. Ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-31.3.2020.

Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimaa ennen näkemätön tilanne koronaepidemian levittyä Suomeen ja erityisesti Uudenmaan alueelle. Kuntayhtymän toiminnassa on keskitytty tilanteen vaatiman valmiuden nostamiseen ja toimintamallien muuttamiseen siten, että välttämättömät peruspalvelut voidaan tuottaa mahdollisimman laajasti samalla kun toimintaa on muovattu epidemian hoitamiseksi. Epidemiatilanteen nopeassa haltuunotossa on onnistuttu erinomaisesti. Yhteistyö HUS:n kanssa epidemiatilanteen hoitamisessa on ollut lähes päivittäistä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemia tulee jatkumaan loppuvuoden ajan. Pitkittyessään epidemia vaikuttaa laajasti alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä omistajakuntien talouteen. Palvelutarpeen muutoksia seurataan tarkasti ja niitä pyritään myös ennustamaan tietopohjan kertyessä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on koronakriisin aikana tiivistynyt entisestään ja mahdollistanut uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien nopean käyttöönoton myös jatkossa epidemian laannuttua käytettäväksi. Myös omassa toiminnassa uudistuminen on koronan myötä vauhdittunut erityisesti sähköisten palvelujen laajentumisen myötä. Epidemian jälkeistä toimintaa ollaan myös suunnittelemassa, huomioiden uudet toimintamallit.

Epidemiatilanteen hoitamisen lisäksi kaudella on ollut käynnissä yhteistoimintamenettely ja laaja-alainen tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluverkkohanketta ja järjestämis- ja tuottamissuunnitelmaa on viety eteenpäin. Keskitetyn asiakasohjauksen hanketta on toteutettu. Yhteisöohjautuvuutta on edistetty, ja saatu kokemuksia sen toimivuudesta myös koronaepidemian aikana. Lean-menetelmän käyttöönottoa on myös jatkettu.

Sote-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu Uudenmaan viiden itsehallintoalueen mallin mukaisesti. Uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustushakemukset on valmisteltu ja jätetty sosiaali- ja terveysministeriölle. Ratkaisua odotetaan kevään aikana.

Epidemia lisää kuntayhtymän taloudellisia haasteita. Vaikutuksia tulee paitsi välittömästä hoitoon ja varautumiseen liittyvistä kustannuksista, myös laajemmin vaikutuksista yhteiskuntaan. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana kertyvä hoitovelka normaalin toiminnan supistuttua. Lähikuukaudet näyttävät millä tavalla kustannuskehitys toteutuu. Joka tapauksessa kuntayhtymän perustoiminta-ajatuksen mukainen kustannustehokkaiden toimintamallien kehittäminen ja tuottavuusohjelman toteuttaminen jatkuvat epidemiasta huolimatta.

Omassa palvelutuotannossa on ylitysuhkaa mm. asumispalveluissa ja lastensuojelussa. Ylitysuhka pyritään kattamaan tuottavuusohjelman toimenpitein. Erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste saadaan HUS:lta 15.5.2020 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 31.3.2020.
 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Osavuosikatsaus on käsitelty yhtymähallituksen kokouksessa 12.5.2020 ja tullaan käsittelemään yhtymävaltuustossa 9.6.2020. Osavuosikatsaus 1 esittelee yhteistyötoimikunnassa talous- ja hallintojohtaja/talouspäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Kokouskäsittely:

Käsittelyn kuluessa työsuojeluvaltuutetut toivat esiin henkilöstöjohtajan katsaukseen seuraavia täsmennyksiä

  • kuntayhtymä vuokraa myös yksityisiltä kiinteistöjä
  • kuntayhtymän sisäilmatyöryhmä ei ole vielä kokoontunut
  • kuntayhtymän sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ollaan laatimassa mallia

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa työsuojeluvaltuutetut toivat esiin henkilöstöjohtajan katsaukseen seuraavia täsmennyksiä

  • kuntayhtymä vuokraa myös yksityisiltä kiinteistöjä
  • kuntayhtymän sisäilmatyöryhmä ei ole vielä kokoontunut
  • kuntayhtymän sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ollaan laatimassa mallia

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstöjohtaja Monica Hostio esittelee yhteistyötoimikunnalle osavuosikatsauksen henkilöstö -osion. Yhtymähallitus käsittelee tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen kokouksessaan 1.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain yhtymävaltuustolle. Vuoden toinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-30.6.2020.

Vuoden 2020 ensimmäinen puolikas on ollut poikkeuksellista aikaa koronaepidemian levittyä Suomeen ja erityisesti Uudenmaan alueelle alkuvuodesta. Kuntayhtymän toiminnassa on keskitytty tilanteen vaatiman valmiuden nostamiseen ja toimintamallien muuttamiseen siten, että välttämättömät peruspalvelut on voitu tuottaa mahdollisimman laajasti samalla, kun toimintaa on muovattu epidemian hoitamiseksi. Kevään voimakkaan ensimmäisen korona-aallon jälkeen kesäkuussa koronapotilaiden määrä alkoi vähentyä, mutta nyt koronatilanne on alueella jälleen hankaloitumassa. Tilanteen hallinta edellyttää lisäresurssien hankintaa erityisesti koronanäytteenottoon ja hoitopuhelimiin, jotta koronasta johtuvaan palveluatarpeeseen voidaan vastata ja samalla estää hoitovelan kasvamista.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemia tulee jatkumaan vähintäänkin pitkälle ensi vuoteen. Epidemia vaikuttaa laajasti alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä omistajakuntien talouteen. Palvelutarpeen muutoksia seurataan tarkasti ja niitä pyritään myös ennustamaan tietopohjan kertyessä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on koronakriisin aikana tiivistynyt entisestään, ja mahdollistanut uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien nopean käyttöönoton myös jatkossa epidemian laannuttua käytettäväksi. Myös omassa toiminnassa uudistuminen on koronan myötä vauhdittunut erityisesti sähköisten palvelujen laajentumisen myötä. Etätyötä hyödynnetään jatkossa laajasti, ja monia hyväksi havaittuja toimintamalleja jatketaan. Motivoitunut henkilöstö on osoittanut koronaepidemian aikana erinomaista ammattitaitoa ja joustavuutta.

Epidemiatilanteen hoitamisen lisäksi kaudella on käyty läpi laaja yhteistoimintamenettely ja laaja-alainen tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluverkkohanke on menossa alkusyksystä valtuuston päätettäväksi ja järjestämis- ja tuottamissuunnitelmaa on viety eteenpäin. Keskitetyn asiakasohjauksen hanketta on myös toteutettu suunnitelmien mukaan. Yhteisöohjautuvuutta on edistetty, ja saatu kokemuksia sen toimivuudetsa myös koronaepidemian aikana. Lean-mentelmän käyttöönottoa on myös jatkettu.

Sote-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu Uudenmaan viiden itsehallintoalueen mallin mukaisesti. Kuntayhtymälle on myönnetty uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustusta, ja hankkeiden tarkennus on käynnissä.

Epidemia lisää kuntayhtymän taloudellisia haasteita. Vaikutuksia tulee paitsi välittömistä hoitoon, testaukseen ja varautumiseen liittyvistä kustannuksista, myös laajemmin vaikutuksista yhteiskuntana. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana kertyvä hoitovelka normaalin toiminnan supistuttua. Kuntayhtymän perustoiminta-ajatuksen mukaista kustannustehokkaiden toimintamallien kehittämistä ja tuottavuusohjelman toteuttamista on jatkettu koronatilanteesta huolimatta.

 

Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennusteen mukaan omassa palvelutuotannossa on noin 18,7 Me:n ylitysuhka. Luvussa on huomioitu kuluvalle vuodelle kohdistettujen tuottavuustoimenpiteiden toteutuminen sekä koronakustannuksia vajaa 10 Me. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuhka on lähinnä palvelujen ostoissa - asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisessa avussa sekä kotiin annettavissa palveluissa. Terveyspalveluihin kohdentuu koronan suurimmat kustannukset. Asiakasmaksutuottojen aleneminen näkyy eniten terveyspalveluissa, koska varattuja aikoja on Keusoten toimesta peruttu. Asiakkaat eivät myöskään ole hakeutuneet palveluihin normaaliin tapaan koronatilanteen vuoksi. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittyvän 2,3 Me. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus on alittamassa talousarvion n. 0,7 Me.

Pandemian alkaessa arvioitiin koronasta kertyvän kustannuksia n. 5,5 Me olettaen, että pandemia ei jatku kesän yli. Kesäkuun lopun toteutuma oli yhteensä 4,5 Me ja tilanne 18.8. oli 5,4 Me. Pandemian jatkuessa oletettavaa on kuitenkin, että kustannuksia syntyy loppuvuoden aikana yhtä paljon kuin keväällä. Lisäksi maksutuotoissa on toteutunut noin 2 Me:n euron vaje talousarvioon verrattuna, koska tartuntatautilain perusteella koronapotilaiden hoito on maksutonta. Avopalvelujen asiakasmaksutuottojen lisäksi tuottojen kertymisen vaje näkyy myös suun terveydenhuollossa, sillä sen henkilöstöä siirrettiin koronaan liittyviin tehtäviin.  Kaiken kaikkiaan epidemian jatkuessa kustannukset voivat nousta 15 Me:n tasolle. 

Edellä mainittujen kustannusten lisäksi THL:n ja STM:n antaman ohjeistuksen mukaan laajennettava koronavirustestaus aiheuttaa rauhallisen epidemiatilanteenkin aikana n. 2 Me:n kustannukset kuukaudessa. Loppuvuoden osalta tämä tarkoittaa noin 10 Me:n lisäkustannusta. Koko valtakunnan tasolla tehostetun testauksen kustannusten arvioidaan olevan noin 250 Me.

Yhteensä koronaepidemian vuoden 2020 kustannukset kuntayhtymän omassa toiminnassa voivat nousta arviolta n. 25 Me suuruisiksi. Mikäli epidemiatilanne vaikeutuu, ei tämäkään summa ole riittävä. Koronakustannukset eivät pääosin sisälly kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioon, mikä johtaa merkittävään talouden ylityspaineeseen jo valmiiksi kireässä taloustilanteessa.

Erikoissairaanhoidon kuluvan vuoden palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen arvioidaan toteutuvan koronan vuoksi lähes 12 Me alle Husin talousarvion. Huomioitava on kuitenkin, että Husin talousarviossa palvelusuunnitelman mukaiset maksuosuudet ovat 12 Me suuremmat kuin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarviossa. Lisäksi ei ole varmaa tietoa siitä, miten sairaanhoitopiireille kohdentuu valtiolta luvattu noin 200 Me:n tuki. Alustavien tietojen mukaan tuki olisi jakaantumassa sairaanhoitopiireille asukasmäärän ja tehohoitovuorokausien suhteessa. Valtion tuen jälkeenkin Husin tilinpäätöksestä on tulossa alijäämäinen ja mikäli alijäämä katetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla, tulee se nostamaan jäsenkuntien maksuosuuksien toteutumaa.

Edellä kerrottu aiheuttaa talousarviomuutostarpeen, mutta muutosesitys tuodaan päätöksentekoon vasta kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin ennuste on tarkentunut.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 toisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

   

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 toisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 19:34-19:45.

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2020 valmistelu on käynnissä ja etenee päätöksentekoon marraskuussa. Nyt henkilöstöjaostolle tuodaan tiedot keskeisistä henkilöstötunnusluvuista ajalta 1.1.-30.9.2020.

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain yhtymävaltuustolle. Vuoden kolmas osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-30.9.2020.

Tarkasteltava ajanjakso on ollut poikkeuksellista aikaa koronaepidemian levittyä Suomeen ja erityisesti Uudenmaan alueelle alkuvuodesta. Kuntayhtymän toiminnassa on keskitytty tilanteen vaatiman valmiuden nostamiseen ja toimintamallien muuttamiseen siten, että välttämättömät peruspalvelut on voitu tuottaa mahdollisimman laajasti samalla kun toimintaa on muovattu epidemian hoitamiseksi. Kevään voimakkaan ensimmäisen korona-aallon jälkeen kesäkuussa koronapotilaiden määrä alkoi vähentyä, mutta jo elokuun lopussa tilanne alkoi jälleen pahentua. Syksyn aikana laajat joukkoaltistumiset koronalle ovat olleet leimaa antavia. Tilanteen hallinta on edellyttänyt lisäresurssienhankintaa niin jäljitykseen kuin hoitopuhelimiinkin, sekä suojavarusteiden ja tarvikkeiden laajamittaista hankkimista. Palveluissa on jouduttu tekemään uudelleenmuotoilua, jotta koronasta johtuvaan palvelutarpeeseen voidaan vastata ja samalla estää hoito- ja palveluvelan kasvamista.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemia tulee jatkumaan vähintäänkin ensi kesään. Epidemia vaikuttaa laajasti alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä omistajakuntien talouteen. Palvelutarpeen muutoksia seurataan tarkasti ja niitä pyritään myös ennustamaan tietopohjan kertyessä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on koronakriisin aikana tiivistynyt entisestään, j amahdollistanut uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien nopean käyttöönoton myös jatkossa epidemian laannuttua käytettäväksi. Myös omassa toiminnassa uudistuminen on koronan myötä vauhdittunut erityisesti sähköisten palvelujen laajentumisen myötä. Etätyötä hyödynnetään jatkossakin laajasti, ja monia hyväksi havaittuja toimintamalleja jatketaan. Motivoitunut henkilöstömme on osoittanut koronaepidemian aikana erinomaista ammattitaitoa ja joustavuutta.

Epidemiatilanteen hoitamisen lisäksi kaudella on käyty läpi laaja yhteistoimintamenettely ja laaja-alainen tuottavuusohjelman valmistelu ja käynnistäminen. Palveluverkkosuunnitelmasta on päätetty syyskuussa ja järjestämis- ja tuottamissuunnitelmaa on viety eteenpäin kohti päätöksentekoa loppuvuonna. Keskitetyn asiakasohjauksen hanketta on myös toteutettu suunnitelmien mukaan. Yhteisöohjautuvuutta on edistetty, ja saatu kokemuksia sen toimivuudesta myös koronaepidemian aikana. Lean-menetelmän käyttöönottoa on myös jatkettu hyvin tuloksin.

Sote-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu Uudenmaan viiden itsehallintoalueen mallin mukaisesti. Kuntayhtymälle on myönnetty uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustusta, ja hankkeiden tarkennus on käynnissä. Lisäksi olemme saaneet valtionavustusta henkilökohtaisen budjetin mallintamiseen ja työkykyohjelmaan, jossa työkyvyn arvio otetaan saumattomaksi osaksi sote-keskusten toimintaa.

Koronatilanne lisää kuntayhtymän taloudellisia haasteita. Vaikutuksia tulee paitsi välittömistä hoitoon, testaukseen ja varautumiseen liittyvistä kustannuksista, myös laajemmin vaikutuksista yhteiskuntaan. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana kertyvä hoitovelka normaalin toiminnan supistuttua. Kuntayhtymän perustoiminta-ajatuksen mukaista kustannustehokkaiden toimintamallien kehittämistä ja tuottavuusohjelman toteuttamista sekä uusien tuottavuustoimenpiteiden valmistelua jatketaan koronatilanteesta huolimatta.

 

Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennusteen mukaan omassa palvelutuotannossa on noin 22,1 Me:n ylitysuhka. Lisäksi kuntien kustannukseksi tulee aikaisempina vuosina (2017 ja 2018) syntyneen alijäämän kattaminen, n. 0,1 Me. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu tälle vuodelle kohdistettujen tuottavuustoimenpiteiden toteutuminen 8,0 Me sekä koronakustannuksia arviolta 19 Me. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuhka on lähinnä palvelujen ostoissa - asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisessa avussa sekä kotiin annettavissa palveluissa. Terveyspalveluihin kohdentuu koronan suurimmat kustannukset, sinne on mm. perustettu kuntayhtymän infektio- ja tartuntatautiyksikkö. Myös asiakasmaksutuottojen aleneminen näkyy eniten terveyspalveluissa, koska varattuja aikoja on Keusoten toimesta peruttu. Asiakkaat eivät myöskään ole hakeutuneet palveluihin normaaliin tapaan koronatilanteen vuoksi. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittyvän 0,8 Me. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut on alittamassa talousarvion n. 1,0 Me. Ennuste sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä, koska kukaan ei tiedä, miten korona kehittyy loppuvuoden aikana.

Yhtymävaltuusto päätti vuoden 2020 talousarvion muuttamisesta kokouksessaan 29.10.2020 § 37. Tämän osavuosikatsauksen vertailu tehdään kuitenkin vielä alkuperäiseen talousarvioon, joka oli voimassa raportointikaudella.

 

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi liitteenä olevasta osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsauksen liitteenä on myös HUS:n toiminnan ja talouden seuranta 1-9/2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 kolmannen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

valtuuston päätöksen jälkeen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat