Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 3/2020

KEUDno-2020-1726

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 käyttösuunnitelman kokouksessaan 25.2.2020 § 31. 

Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle neljännesvuosittain osavuosikatsauksen ajankohdin. Vuoden ensimmäinen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu on laadittu ajalta 1.1.-31.3.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.3.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 käyttösuunnitelman kokouksessaan 25.2.2020 § 31.

Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle neljännesvuosittain osavuosikatsauksen ajankohdin. Vuoden toinen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu on laadittu ajalta 1.1.-30.6.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 käyttösuunnitelman kokouksessaan 25.2.2020 § 31.

Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle neljännesvuosittain osavuosikatsauksen ajankohdin. Vuoden kolmas käyttösuunnitelman toteutumisvertailu on laadittu ajalta 1.1.-30.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.9.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

johtoryhmä, tulosalueiden päälliköt, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat