Tarkastuslautakunta, kokous 8.11.2022

§ 72 Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

KEUDno-2022-5791

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

KEUDno-2022-5791

Aikaisempi käsittely

Yhtymähallitus, kokous 25.10.2022

§ 106 Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi


Perustelut

Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.6.2022 § 20 käsitellyt ajalta 1.1.-31.12.2021 laadittua arviointikertomusta ja lähettänyt sen edelleen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää   

  • hyväksyä liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen tarkastuslautakunnalle sekä  
  • ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi. 
  • että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@hotmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
 

Päätös

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.