Tarkastuslautakunta, kokous 8.11.2022

§ 73 Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen

KEU-2021-16066

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

KPMG Oy on lähettänyt tarkastuslautakunnalle esityksen tilintarkastuspalkkion tarkistamisesta. Esityksessä todetaan, että tilintarkastussopimus vuosille 2018-2022 on laadittu 5.2.2018.  Tilintarkastussopimuksen mukaisia palkkioita esitetään korotettavaksi 10 prosentilla ja perusteena on aikavälillä 1.4.2019-31.3.2022 tapahtunut ansiotasoindeksin muutos.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@hotmail.com

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen mukaisten palkkioiden tarkistamisen 10 prosentilla marraskuusta 2022 alkaen.

Päätös

Puheenjohtaja esitti pykälän asian. Lautakunta kävi keskustelun asiasta ja päätti jättää asian pöydälle. 
Pykälä käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun on saatu tarvittava tieto asian ratkaisemiseksi. 
Lautakunta oli päätöksessä yksimielinen. 

Esteellisyys

  • Kirsi Sova