Tarkastuslautakunta, kokous 8.11.2022

§ 74 Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 18.11.2022 klo 8.00 Teamsilla.