Tarkastuslautakunta, kokous 8.11.2022

§ 71 Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu palvelujohtaja Tiina Salminen, johtava asiantuntija Minna Alanko, vt. ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö Johanna Kiianmies, vammaisten palvelujen päällikkö Olli-Pekka Alapiessa, valvontakoordinaattori Terhi Toikka ja koordinoiva esimies (ostopalvelut) Tuija Nuutinen kertomaan Ikäihmisten ja vammaisten palveluista.

Ehdotus

Esitys ikäihmisten ja vammaisten palvelut -palvelualueesta ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.