Tarkastuslautakunta, kokous 8.11.2022

§ 69 Apuvälinepalvelut Keusoten alueella

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu keskitettyjen palvelujen päällikkö Ari Laakkonen kertomaan apuvälinepalveluista Keusoten alueella.

Ehdotus

Esitys apuvälinepalveluista Keusoten alueella ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.