Tarkastuslautakunta, kokous 7.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tarkastuslautakunnan itsearviointi 

Perustelut

Tarkastuslautakunta keskustelee suorittamastaan arviointityöstä.

Ehdotus

Asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tarkastuslautakunta keskusteli tekemästään arviointityöstä.