Tarkastuslautakunta, kokous 6.4.2022

§ 21 Yhtymän johto ja valmistautuminen hyvinvointialueeseen

Perustelut

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen on kutsuttu kokoukseen kertomaan Yhtymän johdon tulosalueesta ja valmistautumisesta hyvinvointialueeseen.

Ehdotus

Esitys yhtymän johdon tulosalueesta ja valmistautumisesta hyvinvointialueeseen sekä niistä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Rahoitus- ja talousjohtajan antama selvitys hyväksyttiin esityksen mukaan.