Tarkastuslautakunta, kokous 6.4.2022

§ 23 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Perustelut

Sisäinen tarkastaja Jaana Ilomäki on kutsuttu kokoukseen kertomaan kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä niiden toteutumisesta vuonna 2021. 

Ehdotus

Esitykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä niistä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.