Tarkastuslautakunta, kokous 6.4.2022

§ 20 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2022

KEUDno-2022-4696

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.

Edellisen 28.1.2022 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

Tiia Lintula on päivittänyt sidonnaisuusilmoituksensa 20.1.2022.

Riina Mattila on päivittänyt sidonnaisuusilmoituksensa 28.1.2022.

Reetta Nickin tiedot on poistettu 10.2.2022 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

Riina Mattila, riina.mattila@hotmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.

Edellisen 16.3.2022 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen: Virpi Räty on päivittänyt sidonnaisuusilmoituksensa 20.3.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@hotmail.com

  

Päätös

Hyväksyttiin esitys.