Tarkastuslautakunta, kokous 6.4.2022

§ 25 Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin arviointikertomuksen laadinnan työnjaosta. Tarkastuslautakunta päätti, että huhtikuun kokoukset pidetään vielä Teams kokouksina.