Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua 30.5.2023 klo 17.00.