Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastuslautakunnan kaksi jäsentä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@luvn.fi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikael Miettinen ja Mira Lappalainen.