Tarkastuslautakunta, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 7.6.2023.