Tarkastuslautakunta, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Arviointikertomus 2022

KEUDno-2023-15

Valmistelija

  • Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Kuntalain § 121 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointityön tulokset esitetään arviointikertomuksessa.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta valmistelee kuntayhtymän viimeisen, tilikautta 2022 koskevan arviointikertomuksen. Arviointikertomus toimitetaan kuntayhtymän jäsenkuntien tarkastuslautakuntien valmistelun kautta valtuustojen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2022,
b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2022 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2022 jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta valtuustoille tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.