Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua 4.5.2023 klo 17.00, 15.5.2023 klo 16.30 ja 16.5.2023 klo 16.00.