Tarkastuslautakunta, kokous 26.11.2020

§ 50 Tietohallinto

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko kertomaan Keusoten tietohallinnosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.