Tarkastuslautakunta, kokous 26.11.2020

§ 51 Ikäihmisten palvelut

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö Minna Koivumäki ja vt. ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö Johanna Kiianmies kertomaan Ikäihmisten palveluista ja niiden valvonnasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.