Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 16 Toimielinpäätösten seuranta 2021

KEUDno-2021-36

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 § 8, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja tarkastellaan omana pykälänä. Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu
omat käyttäjätunnukset Keski- Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.keski- uudenmaansote.fi. Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa
käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 1.1.2021 – 24.2.2021.
Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset

- 19.1.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Liisa Majanen, liisa.m.majanen@outlook.com

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta 1.1.2021 – 24.11.2021. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.