Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 12 Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEUDno-2021-35

Valmistelija

  • Marja Selin, johdon sihteeri, marja.selin@keusote.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.
Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.
Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 17.1.2021. Tarkastuslautakunnan kokouksen 28.1.2021 jälkeen ei ole tullut muutoksia sidonnaisuusrekisteriin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Liisa Majanen, liisa.m.majanen@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.